Bilim

Bilim Kateqorisinin hedefi sizin bu konuyla ilgili bilmeniz gereken en son bilimsel yenilikleri paylaşmak ve sizi bilgilendirmektir.
Bilimde tahminler her zaman yanlışlanmaya açıktır ve araştırma bulgularına dayanarak, neden -sonuç niteliğinde ilişkiler bulmaya çalışan, olay ve olguları yöntemlere dayalı olarak çözümleyip genellemelere ulaşmaya çalışan sistematik bilgiler bütünüdür.
Bilim Nedir? Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgidir.