in

Bakterilerin Kendi Ulaşım Yöntemleri Olabilir

Yapılan bir araştırmada, bakterilerin DNA’ları üzerinde incelemeler yapılarak, birbirlerinden çok uzakta yaşayan bakterilerin hafızalarında ortak izler bulundu.
Bakteriler uzun mesafeler boyunca insanlar ya da hayvanlar vasıtasıyla taşınmak yerine kendi “hava yollarını” kullanıyor olabilir. Rugers Üniversitesi’nden bir ekip, birbirlerinden uzak bölgelerde yaşayan zararlı bakterilerin nasıl ortak antibiyotik direnç genleri taşıyor olduklarını bulmuş olabilir.

Rutgers Üniversitesi’nden moleküler biyoloji ve biyokimyacı profesör Konstantin Severinov, hipotezleri için “Çalışmamız gösteriyor ki dünya üzerindeki bakterilerin çok uzak mesafelere ulaşabilmelerini sağlayan ‘dünya çapında’ bir mekanizma olmalı. Üzerinde çalıştığımız bakteriler 160 Fahrenheit (71 °C) sıcaklıkta yaşıyorlardı ve uzak mesafelere ulaşabildiler, bu durumda hayvanların, kuşların ya da insanların onları taşımış olması mantıklı değil. Bir şekilde hava yoluyla geniş çaplı bir mesafeye gidebiliyor olmalılar ” açıklamasını yaptı.

Severinov ve ekibi “moleküler hafıza” üzerine, bakterilerin virüslerle olan etkileşimleri ve bakteriyel DNA’lara kaydedilen hafıza üzerinde çalıştı. Çalışmalarında bakteriyofajların (virüslerden etkilenen bakterilerin) çok yaygın yaşam formları olduğu; virüslerin, bakterilerin mikrobiyal popülasyonu, komünite yapıları ve evrimleri üzerinde çok yüksek etkilerinin olduğu anlatılıyor.

Araştırmacılar, yüksek sıcaklığı seven bakterilerin bulunduğu Vesuvius dağındaki taşlar ve Etna dağındaki sıcak su kaynakları gibi dünyanın farklı yerlerindeki bölgelerden “Thermus thermophilus” bakterilerinden örnek aldı.

You May Also Like:  LCH’de Yeni Bir Gizemli Parçacık Keşfedildi

Virüsler tarafından etkilenen bakterilerin moleküler hafızaları bakteriyel DNA’daki CRISPR dizisinde saklanıyor. Etkilenen bakteri sağ kaldığında DNA’nın bu ufak parçasında bir iz kalmış oluyor. Bu hafızaları oluşturan izler ile bakterilerin hangi sıra ile farklı virüslerle etkileşime girdikleri bilinebiliyor.

Ekip, birbirine çok uzak faklı bölgelerden aldıkları aynı tip bakterilerin DNA dizilimlerini incelediklerinde çok farklı coğrafyalarda yaşadıkları için farklı virüslerin hafızalarının da farklı olacağını, birbirlerinden bağımsız hafızalarının olması gerektiğini düşünüyordu. Severinov bu durum için “Bulduğumuz şey, artık her ne ise, çok uzak mesafelerdeki bakterilerin DNA’larındaki belirli parçalarda çok fazla ortak dizilimin, yani anının olduğuydu. Analizlerimiz belki, dünya çapında ortak antibiyotik direnci genleri olan ve hava yolu ile taşınan zararlı bakteriler üzerine ekolojik ve epidomolojik çalışmalar yapılmasını sağlar ” şeklinde konuştu.

Araştırmacılar, dünyanın farklı bölgelerinde araştırma ekipleri kurarak hipotezlerini test etmeyi, araştırmalarına devam etmeyi planlıyorlar.

Kaynak : https://phys.org/news/2019-03-bacteria-thousands-miles-air-globally.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

NASA’dan Şaşırtan Açıklama, Grönland’da Buzul Genişliyor

Çin’de Bir Mezarda 2500 Yıllık Kırılmamış Yumurtalar Bulundu