Artezan quyuları üçün nəzərdə tutulmuş ETsV (ЭЦВ) tipli nasoslarin təyinatı

 ETsV (ЭЦВ) tipli artezan quyuları üçün nəzərdə tutulmuş nasoslar. Bu tip elektrik nasoslu aqreqatlar şəhərin, yeyinti sənayesinin və kənd təsərrüfatının su təchizatını təmin etmək məqsədilə artezan quyularından içməli suların vurulmasında və eyni zamanda neft-qaz sənayelərundə istifadə olunmaqla geniş imkanlara malikdir. Aqreqat bir-birinə mufta ilə birləşmiş sinxron tipli elektrik mühərrikindən və çox seksiyalı mərkəzdən qaçma nasosdan ibarətdir. Aqreqatın fırlanma tezliyi 3000 dövr/dəq-dir.
Statorun dolağının sarınmasında suya davamlı naqillərdən istifadə olunub. Mühərrikin soyudulması vurulan su ilə təmin olunur. Nasosun seksiyası ənənəvi istehsalına görə 2 və 3 pilləli olur. Yüksək təzyiq tələb olunmursa, 1 pilləli dərinlik nasoslarından istifadə olunur.

Sərtl isarələri;

ETSs (ЭЦВ)-6-10-80 tipli nasos, haradakı;

  • ETsV –elektrik aqreqatının növü;
  • 10-nominal məhsuldarlığı, m3/saat;
  • 80-nominal basqı, m;
  • 6-borunun diametri (düyümlə);

Texniki xarakteristikalari

Aqreqatın markasi Məhsuldarlığı, m3/saat Basqı, m Mühərrikin gücü, kvt
nasos ETsV (ЭЦВ) 4 2,5 – 10 40 – 160 1,1 – 5,5
nasos ETsV (ЭЦВ) 5 4 – 6,5 50 – 160 2,2 – 4
nasos ETsV (ЭЦВ) 6 4 – 25 50 – 350 2,2 – 13
nasos 2ETsV (2ЭЦВ) 6 4 – 25 50 – 235 3 – 13
nasos ETsV (ЭЦВ) 8 16 – 65 40 – 400 5,5 – 45
nasos 2ETsV (2ЭЦВ) 8 16 – 65 60 – 230 6,3 – 37
nasos ETsV (ЭЦВ) 10 65 – 160 25 – 275 17 – 90
nasos 2ETsV (2ЭЦВ) 10 65 – 120 65 – 150 22 – 45
nasos ETsV (ЭЦВ) 12 160 – 250 25 – 200 22 – 130

 

meliorator.az