in

TUR SURESİ (Resmi Mushaf : 52 / İniş Sırası : 76)

TUR SURESİ (Resmi Mushaf : 52 / İniş Sırası : 76)
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. Andolsun Tura,

2. Satır satır yazılmış Kitap’a,

3. Ki açılıp yayılmış ince deri üzerine yazılmıştır.

4. Andolsun düzenli bir biçimde bakılan o eve,

5. Andolsun yükseltilmiş tavana,

6. Andolsun o alevlerle kaynatılıp köpürtülmüş denize,

7. Ki hiç kuşkusuz, senin Rabbinin azabı meydana gelecektir.

8. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.

9. O gün gök bir çalkanışla çalkanır.

10. Ve dağlar bir yürüyüşle yürür.

11. Vay hallerine o gün, yalanlayanların,

12. Ki onlar bir batağa dalmış oynamaktadırlar.

13. O gün cehenneme bir kakılışla kakılırlar.

14. “İşte budur yalanlayıp durduğunuz ateş!

15. Bu da mı büyü?! Yoksa siz mi görmüyordunuz?

16. Dalın ona! Artık ister sabredin ister sabretmeyin. Sizin için hepsi birdir. Siz ancak yapıp ettiğiniz şeylerin karşılığıyla yüzyüze geleceksiniz.”

17. Korunup sakınanlar; cennetler, nimetler içindedir.

18. Rablerinin kendilerine verdikleriyle keyif çatarlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.

19. “Yapıp ettiklerinizin karşılığı olarak afiyetle yiyin için;

20. Ardarda dizilmiş koltuklar üzerinde yaslanmış olarak.” Ve biz onları parlak, iri gözlü hurilerle eşleştirmişizdir.

21. İman edip zürriyetleri de imanda kendilerine uyanların, soy-soplarını da kendilerine katmışızdır. Ve kendi amellerinden kendilerinin hiçbir şeyini eksiltmemişizdir. Her kişi kazandığı karşılığında bir rehindir.

You May Also Like:  TAHA SURESİ (Resmi Mushaf : 20 / İniş Sırası : 45)

22. Biz onlara canlarının çektiği meyvadan ve etten sunduk.

23. Orada bir kadeh tokuştururlar ki, içinde ne bir boş laf var ne de günaha sokuş.

24. Çevrelerinde, kendilerine özgülenmiş genç uşaklar dolaşır; sanki sedeflerinde saklı inciler.

25. Birbirlerine dönüp soruşurlar. Ve derler:

26. “Daha önce biz, ailemiz içinde endişe ile ürperiyorduk.”

27. “Allah bize lütufta bulundu ve bizi o iliklere işleyen azaptan korudu.”

28. “Biz önceden O’na yakarıyorduk. Çünkü O’dur Berr, cömertçe iyilik eden; O’dur rahmeti sınırsız olan.”

29. Artık hatırlat, öğüt ver. Rabbinin nimetine yemin olsun ki, sen ne kahinsin ne de cin çarpmış.

30. Yoksa şöyle mi diyorlar: “O bir şairdir. Zamanın ölüm getiren felaketine çarpılmasını bekliyoruz.”

31. De ki: “Bekleyin! Doğrusu sizinle beraber ben de bekleyenlerdenim.”

32. Acaba bunu onlara hayalleri mi emrediyor yoksa bunlar azmış bir topluluk mu?

33. Yoksa, “onu uydurdu” mu diyorlar! Hayır, iman etmiyorlar.

34. Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir hadis / söz getirsinler.

35. Yoksa onlar hiçbir şeysiz mi yaratıldılar? Yoksa bizzat kendileri mi yaratıcıdır?

36. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır, onlar gerekli bilgiye ulaşamıyorlar.

37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Yoksa güç ve egemenlik sahibi onlar mı?

38. Yoksa onlara özgü bir merdiven var da onun üzerinde mi dinliyorlar? Eğer böyleyse, dinleyenleri açık bir kanıt getirsin.

You May Also Like:  NAHL SURESİ (Resmi Mushaf : 16 / İniş Sırası : 70)

39. Yoksa kızlar O’na, oğullar size mi?

40. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bir borç yüzünden onlar, yük altına mı giriyorlar?

41. Yoksa gayb yanlarında da yazıp duruyorlar mı?

42. Yoksa tuzak mı kurmak istiyorlar? Doğrusu şu ki, o inkar edenlerin kendileri tuzağa yakalanmış olacaktır.

43. Yoksa Allah’tan başka bir ilahları mı var? Uzaktır Allah, onların ortak koştuklarından.

44. Gökten bir parçanın düştüğünü görseler şöyle derler: “Üstüste yığılmış bulutlar!”

45. Bayılıp yere serilecekleri günlerine kavuşuncaya kadar bırak onları.

46. O gün ne tuzakları kendilerine bir yarar sağlar ne de bir yardım görürler.

47. Zulmedenler için bundan başka bir azap da vardır. Fakat onların çokları bilmiyorlar.

48. Rabbinin hükmüne sabret. Kuşkusuz, sen bizim gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbinin hamdiyle tespih et.

49. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların ardından da O’nu tespih et.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SECDE SURESİ (Resmi Mushaf : 32 / İniş Sırası : 75)

MÜLK SURESİ (Resmi Mushaf : 67 / İniş Sırası : 77)