in

ŞEMS SURESİ (Resmi Mushaf : 91 / İniş Sırası : 26)

ŞEMS SURESİ (Resmi Mushaf : 91 / İniş Sırası : 26)
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. Andolsun Güneş’e ve ışığının parladığı kuşluk vaktine,

2. Onu izlediğinde Ay’a,

3. Onu iyice açtığı vakit gündüze,

4. Ve onu sarıp sarmaladığı zaman geceye.

5. Göğü ve onu kurana,

6. Yere ve onu döşeyene.

7. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.

8. Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene andolsun ki,

9. Benliği temizleyip arındıran gerçekten kurtulmuştur.

10. Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.

11. Semud kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı.

12. En haydutları ortaya fırladığı zaman,

13. Allah’ın elçisi onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.”

14. Fakat elçiye inanmadılar da deveyi boğazladılar. Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti.

15. Allah, işin sonundan korkacak değil ya!

You May Also Like:  ZARİYAT SURESİ (Resmi Mushaf : 51 / İniş Sırası : 67)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KADİR SURESİ (Resmi Mushaf : 97 / İniş Sırası : 25)

BÜRUC SURESİ (Resmi Mushaf : 85 / İniş Sırası : 27)