in

Probiyotik Aşısı Beynin Stresini HafifletebilirStres, kısmen nöroinflamatuar süreçlerin neden olduğu anksiyete ve depresyon semptomlarına yol açabilir.

Colorado Boulder University’de bir ekip tarafından farelerde yapılan çalışmalar, bakterinin Mycobacterium vaccae’nin enjeksiyonlarının beyindeki bu strese bağlı inflamatuar yanıtları nasıl önleyebildiğini ve strese bağlı anksiyete davranışını nasıl azaltabildiğini göstermiştir.

Bulguları beyin, davranış ve bağışıklık konusunda raporlayan araştırmacılar, insanlarda benzer sonuçların ortaya çıkması halinde, bunların travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete veya depresyon gibi hastalıkların korunmasına veya tedavisine yardımcı olan probiyotik bazlı bağışıklık kazandırılmasının geliştirilmesine yol açabileceğini öne sürmektedir. “Eğer genel olarak probiyotik alanına bakarsanız, bunların bilişsel işlev, endişe ve korku alanlarında güçlü etkilere sahip olduklarını göstermişlerdir”, diyor bu üniversitede kıdemli doktor ve bütüncül fizyoloji profesörü olan Christopher Lowry. “Bu makale, bu mikropların veya bu mikroplardan türetilen sinyallerin bir şekilde hipokampusa yol açtığını ve bir anti-enflamatuar duruma sebep olduğunu ileri sürerek bunun anlam kazanmasına yardımcı oluyor.”CU Boulder ekibinin yayınladığı makalenin adı “Mycobacterium vaccae ile bağışıklama CNS’de Anti-inflamatuar bir ortam oluşturur: Strese Bağlı Mikrogliyal Asitlenme, Alarminler ve Anksiyeteye Benzer Davranışların Azaltılması.”

İnsanların yaklaşık yüzde 25’inin yaşamlarının bir noktasında endişe ya da travma ile ilişkili bozukluklar ve stresle ilgili diğer durumlardan muzdarip olması da büyük depresyona neden olabilir. Kolektif kanıtlar, strese bağlı gelişen inflamatuar immün aktivasyonun ve azalmış immünoregülasyonun, anksiyete ve travma ve stresle ilişkili bozuklukların gelişiminde nedensel bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Araştırma, örneğin, kronik enflamasyonun, norepinefrin veya dopamin gibi duygudurum bağlantılı nörotransmitterleri etkileyebileceğini ileri sürmüştür. Çalışmalar ayrıca, anksiyete ve travma ile ilişkili durumları olan hastaların düzenleyici T hücrelerinin sayısının azaldığını da göstermiştir (araştırmaya göre ayrıca travmanın, hastalığın veya ameliyatın beynin belirli bölgelerini müteakip stresörlere iltihaplı bir yanıt oluşturacak şekilde duyarlılaştırabileceğini göstermektedir ve bu da duygudurum bozukluklarına yol açabilir).

“İnsanlarda iltihaplı bir bağışıklık yanıtı oluşturursanız, hızlı bir depresyon ve anksiyete belirtileri gösterdiklerine dair sağlam bir literatür var,” psikoloji ve nörobilim bölümünde üst düzey bir araştırma görevlisi olan Dr. Matthew Frank’a göre. “Grip olduğunuzda ne hissettiğinizi düşünün.”

Araştırmacılara göre “Anksiyete ve travma ile ilişkili bozukluklarda azalmış immünoregülasyon ve kronik düşük dereceli inflamasyon için kanıtlar göz önüne alındığında, Treg’i arttıran, immünoregülasyonu teşvik eden ve anti-inflamatuar sinyallemeyi arttıran mikrobiyal müdahaleler, bu bozuklukların önlenmesinde veya tedavisinde önemli bir yere sahip olabilir.”

M. vaccae’nin daha önce Treg üretimi ve anti-enflamatuar sitokinlerin indüksiyonunu arttırdığı görülmüştür. CU Boulder bilim insanları tarafından yapılan bir önceki çalışma, ısıyla öldürülen M.vaccae preparatının enjeksiyonları verilen ve daha sonra agresif bir erkekle birlikte yerleştirilen farelerin daha az kaygı benzeri davranış sergilediğini ve kontrol hayvanlarına kıyasla kolit veya periferal enflamasyona yakalanma olasılıklarının daha düşük olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bu bulguların immün sistemi düzenleyici ve antiinflamatuvar tedavilerin “stresin proinflamatuar etkilerine karşı tampon oluşturabileceğini” öne sürüyor. Daha önce üzerinde çalışılmamış olan şey ise, M. vaccae’nin stres kaynaklı nöroinflamasyon üzerine doğrudan bir etkisi olup olmadığı.

İlginç bir şekilde, önceki çalışmalar strese maruz kalmanın merkezi sinir sisteminde (CNS) proinflamatuar sitokinleri tetiklediğini ve enflamatuar süreçleri müteakip immün zorluklara karşı duyarlı hale getirdiğini göstermiştir. Araştırma, nöroinflamatuvar süreçleri stresle ilişkili depresif ve anksiyojenik etkilerle ilişkilendirmiştir. Ekip, “Örneğin, bir dizi çalışma, akut veya kronik stresörlere önceden maruz kalmanın, sonraki immün problemlere nöroinflamatuvar ve mikroglial proinflamatuar yanıtı güçlendirdiğini ortaya koymuştur” diye ekliyor.

M. vaccae’nin periferik anti-enflamatuar süreçler ve endişe üzerindeki yararlı etkilerinin kanıtlanması, ekibin strese bağlı anksiyete bağlamında stres kaynaklı mikroglial sensitizasyonun yanı sıra araştırmalarını daha da ilerletmesini ve erkek farelerin ısı ile öldürülen M.vaccae preparatının merkezi sinir sisteminde iltihaplanma tepkileri üzerine bağışıklık kazandırma etkilerini incelemesini sağlamıştır.

Sonuçlar, üç ayrı haftalık M. vaccae immünizasyonu verilen hayvanların, hipokampüste yüksek düzeyde hipokampal interlökin-4 (IL-4) ekspresyonu dahil olmak üzere, belirgin anti-enflamatuar immün tepkileri verdiğini gösterdi. M. vaccae immünizasyonu ayrıca mikroglia tepkisinin bağışıklık sistemine karşı başlatılmasını bloke etti ve anksiyete benzeri davranışlarda stres kaynaklı artışları önledi.

Bağışıklık kazandırılmış hayvanlar, stresle harekete geçen bir proteinin veya HMGB1 olarak adlandırılan alarminin daha düşük seviyelerini ve anti-enflamatuar bir durumda glial hücreleri tutmaya yönelik bir reseptör olan CD200R1’in daha yüksek ifadesini gösterdi. Araştırmacılara göre “Alarminler, genellikle hücre ya da doku hasarına ya da bağışıklık aktivasyonuna yanıt olarak, enfeksiyöz olmayan bir inflamatuar yanıtı başlatabilen ve devam ettirebilen ev sahibi biyomoleküllerdir” diye açıklamada bulundu. “Özellikle mikroorganizma immünomodülasyonunda önemli bir rol oynayan Cd200r1 üzerindeki M. vaccae’nin etkisi dikkat çekicidir.” Hayvanları doğrudan IL-4 ile tedavi etmek M. vaccae’nin beyin, bilişsel işlevi, kaygıyı ve korkuyu modüle eden hipokampüs bölgesinde belirli genlerin ifadesi üzerindeki etkilerini tekrar göstermiştir.

Dr. Frank’a göre, “Kemirgenlerde bu bakterinin, yani M. vaccae’nin aslında beyindeki ortamı antienflamatuar bir duruma doğru kaydırdığını bulduk” diye ekliyor. “M. vaccae’nin stresin bu hassaslaştırıcı etkilerini de engellediğini fark ettik. Beyinde kalıcı bir gerilime dirençli fenotip yaratıyor. Eğer bunu insanlarda yapabilirsek, bir dizi nöroinflamatuar hastalık için geniş etkileri olabilir.”

M. vaccae, ilk olarak Uganda’daki Kyoga Gölü kıyılarında çamurdan izole edildi. Dr. Lowry, stresin beyin üzerindeki etkilerinin tamponlanmasına yardımcı olmanın bir yolu olarak, askeri personel ve acil servis personeli de dahil olmak üzere bakterinin bir gün enjekte edilmesinin mümkün olabileceğini öngörüyor. Ayrıca, Colorado Denver University’de, TSSB’si olan gazilerin farklı bir bakteriyel varyantı olan Lactobacillus reuteri içeren bir oral probiyotikten yararlanıp yararlanamayacağını araştıran bir çalışma da yer almakta. “Daha fazla araştırma gereklidir, ancak yararlı bakterilerin veya probiyotiklerin diğer varyantlarının beyinde benzer bir etkiye sahip olması olasıdır.”

Kaynak: www.genengnews.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.