in

İNSAN SURESİ (Resmi Mushaf : 76 / İniş Sırası : 90)

İNSAN SURESİ (Resmi Mushaf : 76 / İniş Sırası : 90)
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. İnsan üzerinden, henüz anılan birşey olmadığı bir süre geçmedi mi zamandan?

2. Doğrusu, biz insanı karışım olan bir spermden yarattık. Halden hale geçiririz onu. Sonunda onu işitici, görücü yaptık.

3. Biz onu yola kılavuzladık. Artık ya şükredici olur ya nankör.

4. Biz, nankörler için zincirler, bukağılar ve kızgın bir ateş hazırladık.

5. İyilere gelince, onlar, karışımı kafur olan bir kadehten içerler.

6. Bir kaynak ki, Allah’ın kulları ondan içerler ve onu fışkırtarak akıtırlar.

7. Onlar verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler ve kötülüğü salgın olan bir günden korkarlar.

8. Yoksula, yetime ve esire, yemeği severek yedirirler.

9. “Biz size yalnız ve yalnız Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür istemiyoruz;

10. Çünkü biz, asık suratlı, sert bir gün yüzünden Rabbimizden korkarız.” derler.

11. Allah da onları o günün şerrinden korumuş ve kendilerini bir parlaklığa, bir sevince ulaştırmıştır.

12. Sabretmelerine karşılık olarak da onları bir bahçe ve ipekle ödüllendirmiştir.

13. Koltuklar üzerine yaslanarak otururlar orada. Ne güneş görürler orada ne de kavurucu soğuk.

14. Bahçenin gölgeleri, üzerlerine eğilmiştir. Ve bahçenin meyvaları iyice yaklaştırılmıştır.

You May Also Like:  MERYEM SURESİ (Resmi Mushaf : 19 / İniş Sırası : 44)

15. Çevrelerinde gümüşten ve billurdan kaplar dolaştırılır. Kupalardır onlar.

16. Gümüşten kupalar ki, tam diledikleri ölçüde belirlemişlerdir onları.

17. Orada kendilerine, karışımı zencefil olan bir kadehten içirilir.

18. Bir pınar ki orada, selsebil diye anılır.

19. Dolaşır çevrelerinde sürekli görevlendirilmiş gençler. Görseydin onları dizilmiş inciler sanırdın.

20. Oraya baktığında nereye göz atsan bir nimet, büyük bir mülk ve yönetim görürsün.

21. Üzerlerinde yeşil-ince ipeklerle, sırmalı kalın ipeklerden giysiler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara tertemiz bir içki sunmuştur.

22. İşte bu size bir ödüldür. Ve sizin gayretiniz şükranla karşılanmıştır.

23. Biz indirdik o Kur’an’ı sana parça parça, biz.

24. O halde Rabbinin hükmü karşısında sabret ve onların günahkarına da nankörüne de boyun eğme.

25. Rabbinin adını sabahtan da akşamdan da an.

26. Gecenin bir kısmında da O’na secde et. Ve geceleyin O’nu uzunca tespih et.

27. Bunlar hemen gelecek olanı seviyorlar da ötelerindeki zorlu bir günü ihmal ediyorlar.

28. Biz yarattık onları ve kuvvetli yaptık bağlarını / eklemlerini. Dilediğimizde benzerleri ile değiştiririz onları.

29. İşte bu, bir hatırlatıcı ve düşündürücüdür. Dileyen Rabbine doğru, bir yol edinir.

30. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Alim’dir, Hakim’dir.

31. Dilediğini rahmetinin içine sokar. Zalimlere gelince, onlar için korkunç bir azap hazırlamıştır.

You May Also Like:  FATİHA SURESİ (Resmi Mushaf : 1 / İniş Sırası : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

RAHMAN SURESİ (Resmi Mushaf : 55 / İniş Sırası : 89)

ZİLZAL SURESİ (Resmi Mushaf : 99 / İniş Sırası : 91)