Mitoloji

Mitoloji Kateqorisinin hedefi sizin bu konuyla ilgili bilmeniz gereken en son yenilikleri paylaşmak ve sizi bilgilendirmektir.
Mitoloji kelimesi sözlükte; ‘Bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp, inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar bütünüdür’ şeklinde açıklanmaktadır. Genel olarak bir açıklama yapmak gerekirse mitolojiler efsanevi olaylardır.
Mitolojiler daha çok; tanrıları, kahramanlıkları ve doğaüstü varlıkları kendilerine konu olarak seçmişlerdir. Birçok mitolojide konu bir ülkenin veya devletin kuruluşu ve açıklanması muhtemel olmayan doğa olaylarıdır. Genel olarak bir şeyin nasıl yaratıldığı veya nasıl meydana geldiği gibi konuları içerir.
Dünyayı anlamak için bir yöntem olarak her kültür kendi mitolojisini yaratmıştır. Bu mitler koleksiyonu dünyanın en eski, en güçlü anlatıları olan Avrupa’ nın önde gelen üç geleneğiyle Asya’nın büyük uygarlıklarından derlenen hikayeler içermektedir.