in

BÜRUC SURESİ (Resmi Mushaf : 85 / İniş Sırası : 27)

BÜRUC SURESİ (Resmi Mushaf : 85 / İniş Sırası : 27)
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…
1. Andolsun o burçlarla dolu göğe,2. O vaat olunan güne,

3. Tanıklık edene, tanıklık edilene / seyredene, seyredilene,

4. Ki gebertildi o hendekçi grup / o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler,

5. O tutuşturulan ateşin adamları,

6. Onlar onun başında oturmuşlardı.

7. Ve hepsi müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

8. Onlardan sadece, Aziz ve Hamid Allah’a iman ettikleri için öc alıyorlardı.

9. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah herşeye tanıktır.

10. Şu bir gerçek ki inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.

11. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı işte budur.

12. Hiç kuşkusuz, Rabbinin yakalayışı / çarpışı çok şiddetlidir.

13. İlk yaratan da O’dur, tekrar yaratan da O’dur.

14. Gafur O’dur, Vedud O.

15. Arş’ın sahibidir; Mecid’dir, şanı yüce olandır,

16. İstediğini hemen yapandır.

17. Geldi mi sana orduların haberi?

18. Yani Firavun ve Semud’un?

19. Gerçek şu ki, inkar edenler bir yalanlama içindedirler.

You May Also Like:  İNFİTAR SURESİ (Resmi Mushaf : 82 / İniş Sırası : 82)

20. Allah ise onları arkalarından kuşatmış bulunuyor.

21. İş onların iddialarının aksinedir. O, çok yüce bir Kur’an’dır.

22. Korunmuş bir levhada / Levh-i Mahfuz’dadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ŞEMS SURESİ (Resmi Mushaf : 91 / İniş Sırası : 26)

TİN SURESİ (Resmi Mushaf : 95 / İniş Sırası : 28)