BTsP (БЦП) tipli mərkəzdənqaçma elektrik nasosları

 

BTsP (БЦП) tipli məişətdə istifadə olunan nasoslar. Bu tip mərkəzdən qaçma elektrik nasosları məişət şəraitində, diametri 100 mm-dən çox olmayan quyularda və açıq su anbarlarında, hidrogen göstəriciləri pH-605-9.5, temperaturu 38° C-yə qədər olan, tərkibi 0,01%-dən çox olmayan mexaniki qarışıqlı, 15 q/kub.m-dən çox olmayan xlor qarışıqlı, suların vurulmasında istifadə olunur.
  BTSP (БЦП) tipli məişətdə istifadə olunan nasoslar aktiv məhlulların vurulması üçün təyin olunmayıb. Elektrik mühərrikinin qidalanması 198—242 V gərginlikli bir fazalı dəyişən cərəyana qoşulmaqla yerinə yetirilir. Elektrik mühərriki germetikdir, nasos əks klapanla təchiz olunub.
Elektrik mühərrikinin statorunun dolağında istilik qoruyucuları yerləşdirilib ki, bu da aşağı gərginliklərdə elektrik mühərrikini siradan çıxmadan qoruyur.

Texniki xarakteristikaları

Nasosun markası Məhsuldarlığı, m3/saat Bsqı, m Mühərrikin gücü, kvt
nasos BTsP(БЦП) 0,4-12 1,44 12 0,4
nasos BTsP(БЦП) 0,4-18 1,44 18 0,7
nasos BTsP(БЦП) 0,4-25 1,44 25 0,7
nasos BTsP(БЦП) 0,4-40 1,44 40 – 48 0,95
nasos BTsP(БЦП) 0,4-63 1,44 63 1,5
nasos BTsP(БЦП) 0,4-80 1,44 80 2
nasos BTsP(БЦП) 0,4-100 1,44 100 2,4
nasos BTsP(БЦП) 0,63-12 2,26 12 0,7
nasos BTsP(БЦП) 0,63-18 2,26 18 0,75
nasos BTsP(БЦП) 0,63-25 2,26 25 – 30 0,62
nasos BTsP(БЦП) 0,63-40 2,26 40 – 45 0,95
nasos BTsP(БЦП) 0,63-63 2,5 – 4,5 63 – 75 1,5

 

meliorator.az